Sunday, April 5, 2015

Microsoft เปิดตัวแอพ “Office Lens” – แปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว


Microsoft เปิดตัวแอพ “Office Lens” – แปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นเอกสารได้อย่างรวดเร็วเทคโนโลยี OCR (Optical Characteristic Recognition) เข้ามามีบทบาทในการทำงานของแอพลิเคชั่นต่างๆบนสามาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบน Google translate ที่ใช้เป็นตัวแปลภาษา และยังมีแอพอื่นๆอีกมากมายทาง Microsoft เอง, ได้นำเทคโนโลยีนี้ มาพัฒนาเป็นแอพที่มีชื่อวา “Office Lens” ซึ่งแอพนี้มีความสามารถในการแปลงเอกสารจากภาพถ่ายไปเป็น Word หรือ Power Point ได้ และยังจดจำรูปร่างเฉพาะขององค์ประกอบที่อยู่ในภาพได้อีกด้วย เช่น ตาราง, สี เป็นต้น

สำหรับแอพ Office Lens นี้, สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีจาก App store ด้านล่างนี้นะครับ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานเกี่ยวกับเอกสารและนักศึกษาจริงๆ


iTunes app store : Office Lens


Source : Microsoft

No comments:

Post a Comment