Sunday, July 5, 2015

แอพ Youtube เปิดให้ชมวีดีโอแบบ 60 fps ได้แล้ว


แอพ Youtube เปิดให้ชมวีดีโอแบบ 60 fps ได้แล้วสำหรับใครที่ใช้งานแอพลิเคชั่น Youtube บนสมาร์ทโฟนอยู่ตอนนี้ เราสามารถเลือกชมวีดีโอต่างๆที่มีเฟรมเรทของไฟล์วีดีโอที่ 60 fps ได้แล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ฟังก์ชั่นการชมแบบนี้จะสามารถทำได้เฉพาะบนบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

การชมไฟล์วีดีโอบน Youtube แบบ 60 fps นั้น จะทำให้เรารับชมวีดีโอได้อย่างสมูธเนียนตามากขึ้น โดยที่เราสามารถเข้าไปเลือกได้จากเมนูในวีดีโอนั้นๆได้ทันที

อย่างไรก็ตาม,​ การรับชมวีดีโอแบบ 60 fps ถึงจะให้ภาพที่เนียนเรียบไม่สะดุด แต่ก็ต้องจำเป็นใช้งานกับความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับ แนะนำว่าให้ใช้ดูวีดีโอตอนที่เชื่อมต่อกับ WiFi จะดีที่สุดจ้า

Source : Youtube

No comments:

Post a Comment