Saturday, June 4, 2016

ปีนี้อาจจะไม่ได้เห็น iPhone 7 จาก Apple


ปีนี้อาจจะไม่ได้เห็น iPhone 7 จาก Appleสำหรับใครที่รออยู่นั้น ต้องอ่านรายงานข้อมูลนี้นะครับ เพราะว่าโดยปกติแล้ว ทาง Apple จะทำการออกโมเดล iPhone ใหม่ทุกปี และจะเป็นการเปลี่ยนเลข Generation ของโมเดลทุก 2 ปี กล่าวง่ายๆก็คือ จะมีการปล่อยรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนเลขรุ่นทุกสองปีนั่นเอง

แต่ล่าสุด, รายงานจาก Nikkei ในประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า ทาง Apple จะชลอการปล่อยผลิตภัณท์ใหม่ จากทุก 2 ปี เป็นทุก 3 ปีแทน นั่นก็หมายความว่า เราต้องรอจากนี้ไปอีก 1 ปี ถึงอาจจะได้เห็น iPhone 7 หรืออาจจะมาในชื่อใหม่เลยก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปี จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่จาก Apple อยู่เสมอ ซึ่งเมื่อในปีนี้ จะไม่มี iPhone 7 แต๋เราก็อาจจะได้เห็น iPhone รุ่น minor change จาก iPhone 6s เปิดตัวก็เป็นได้ และก็มีการคาดการณ์กันว่า รุ่นที่จะเปิดตัวในช่วงปี 2016 นี้ จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงเรื่องของ กล้อง, แบตเตอรี่ และ ฟังก์ชั่นต่างๆที่ได้ปล่อยออกไปใน iPhone 6S ให้ดียิ่งขึ้นครับ

No comments:

Post a Comment